Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie (woordblindheid) hebben een zeer speciaal leesprobleem: Ook al hebben ze een goede bril of hebben ze helemaal geen bril nodig, als ze lezen hebben ze last van vervelende verschijnselen. Zo kan het bijvoorbeeld lijken of de letters bewegen of vervagen, of de letters lijken trapsgewijs te staan of in een gat te vallen. Soms lijkt het papier heel erg te glimmen en te schitteren. Het is begrijpelijk dat men hierdoor zoveel moeite heeft met lezen, dat bijvoorbeeld kinderen op school een leerachterstand oplopen terwijl ze een normale intelligentie hebben.

Is er iets aan te doen?

Ja en nee. Nee, er is nog geen methode gevonden om dyslexie te genezen. Ja, door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat, bij ca. 65% van de mensen met dyslexie, het gebruik van een bril met speciaal gekleurde glazen de leesproblemen aanzienlijk vermindert of zelfs laat verdwijnen. Het vaststellen van iemands persoonlijke, unieke kleur wordt bepaald met de zogenaamde COLORI-meter.

Hoe de Colori-meter werkt (taal Engels)

Onderzoek

Via een uitgebreid oogonderzoek wordt de eventueel nodige brilsterkte bepaald en de samenwerking tussen beide ogen gecontroleerd. Daarna wordt via eenkorte test met kleur-folie’s bepaald of iemand gevoelig is voor een speciale kleur. Als dit zo blijkt te zijn wordt een exacte kleurbepaling gedaan met de COLORI-meter. Links Meer informatie kunt u vinden op www.dyslexieweb.nl.

Bij ca. 65% van de mensen met dyslexie, het gebruik van een bril met speciaal gekleurde glazen de leesproblemen aanzienlijk vermindert of zelfs laat verdwijnen.